Alle FAGT CAM-therapeuten zijn vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris (via Quasir) en geschilleninstantie (Zorggeschil), welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd. Daarnaast zijn FAGT CAM-therapeuten ingeschreven in het TCZ/RBCZ register. 

   

Beroepsvereniging Fagt

De Fagt is de beroepsvereniging voor professionele HBO geschoolde therapeuten, die kennis willen delen en kwaliteit nastreven. Zie de website van FAGT voor meer informatie over deze vereniging.

Stichting RBCZ

Stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO niveau) certificeert en registreert. Zie de website van RBCZ voor meer informatie.

Via bovenstaande organisaties voldoe ik aan de klacht- en tuchtrechten voor mijn cliënten.